Detaljreguleringsplan for Gartnerihagen er ei av sakene som skal opp i Kinn kommunestyre i dag.

Saka strekkjer seg over mange år, og utbyggar har kome med fleire ulike utkast til reguleringsplanar for bustadprosjektet. (Les sakspapira her )

Andre saker kommunestyret skal handsame tysdag er mottak av flyktningar frå Ukraina, oppgradering av turstiar, nye brannstasjonar i Måløy og Florø, og ny institusjon på sjukehuseigedommen i Florø.

Politikarane er samla til fysisk møte i Måløy, men du kan følge møtet i direktesendinga her på Firdaposten.no. Møtet startar kl. 10.00.

Du kan lese alle sakspapira her: Kommunestyre og følge kommunen si sending her: Kommune-tv