Du kan følge det digitale videomøtet her: Samferdsleutvalet

Politikarane skal mellom anna komme med si tilråding til den neste Nasjonal Transportplan.

Dei skal diskutere rassikring, bompengar, ferjeavløysingsordninga, framtidig hurtigbåtdrift og Stad skipstunnel.

Sjå alle sakspapira her: Sakspapir Samferdselutvalet