I år slepp dei fleste å ta storviltprøva før dei dreg på jakt

FLORØ: Korona-situasjonen gjer til at Miljødirektoratet forlengar fjorårets godkjende storviltprøve for norske jegerar, til også å gjelde komande jaktsesong. Det vil råke mange skyttarlag økonomisk.