I år er kaia ved Havhesten del av ein byggeplass. Kva skjer med badelivet?

SOMMAR: Kommunen kjem ikkje til å stå vakt, svarar Vidar Andersen.