I 2018 fusjonerte Origod AS med Mentro, Nærtenesta og Sunnfjord Drift. No haustar dei resultatet

FLORØ: Frå 1,4 millionar i underskot, til 2 millionar i overskot. Fusjonen som gjorde fire selskap til eitt, under namnet Origod AS, har vore ein suksess.