Huseigarar fortvilar over at idyllen deira blir ofra til industriutvikling

– Det er kommunen som gjennomfører reguleringa og med det påfører kommunen oss eit betydeleg verditap,