Huseigarane har bestemt seg: – Vi skal byggje opp att husa våre, og vi skal gjere det i lag

Dei fire familiane som mista husa sine i Torvmyrane-brannen 22. juli er samde om at dei vil vere gode naboar også i framtida.