Det skriver Sunnmørsposten.

Det er det nye selskapet Havila Kystruten as som har dermed tar opp kampen om en tiårig statskontrakt som trolig har en verdi på 7-10 milliarder kroner.

Bak det nye selskapet står den steinrike sunnmøringen Per Sævik med familie, som har Sunnmøres største pengebinge.

Dette er et tidligere firma i Sæviks Havila-konsern som nå har skiftet navn og formål, ifølge opplysninger i Brønnøysundregisteret. Tidligere het selskapet Posh Viking.

Selskapets nye formål er rederivirksomhet og drive virksomhet innenfor utvikling og investering i andre selskaper.

Nord24 hadde kontakt med Sævik fredag i forrige uke. Da ville han foreløpig ikke kommentere om han hadde lagt inn et tilbud. Han har ikke besvart nye henvendelser fra Nord24, men i en pressemelding fra Havila Holding bekreftes det at rederiet tar opp kampen om den gigantiske statskontrakten.

Fire fartøy

Her kommer det fram at selskapet Havila Kystruten AS har lagt inn et tilbud på å bygge og drive fire av de elleve båtene som må til for å drive hurtigruten slik som i dag.

Fra før har Hurtigruten as - med hovedkontor i Tromsø - men eid av et britisk fond - bekreftet at de har lagt inn tilbud.

Det nye anbudet på kjøp av tjenester ble lyst ut av Samferdselsdepartementet i høst. Det skal gjelde fra 2020/2021 og minst ti år frem i tid.

- Nå går vi inn i en ny fase, som kan inkludere forhandlinger. Derfor ber vi om forståelse for at vi inntil videre ikke kan gå inn på detaljer om hva vi har bydd på og innholdet i det vi har levert, sier kommunikasjonsdirektør Anne Marit  Bjørnflaten i Hurtigruten.

Andre mulige konkurrenter eller interessenter i det nye milliardanbudet kan være Boreal Transport, Torghatten, Color Line og Fjordline. Også selskapet Nordled har vist interesse, ifølge Sunnmørsposten.

Pakkene som ligger ute til anbud er en pakke på tre skip, og to pakker på fire skip som skal seile Kystruten Bergen-Kirkenes. I forrige uke gikk fristen for å levere anbud ut. Den nye kontrakta gjelder fra 2020/2021 har en varighet på ti år med mulighet for å forlenge med ett år.

Lavere utslipp

Stortingsflertallet har bestemt at lave utslipp skal telle positivt i konkurransen. Man har også vedtatt en bonusordning for rederi som kommer med miljøtiltak utover de opprinnelige kravene i anbudet.

– Det er positivt for oss at miljøhensyn blir en del av utvelgelsen. Jeg registrerer at dagens hurtigrute-selskap har meldt inn en del båter som er mellom 25 og 30 år gamle. Vi vil nok score høyt på miljøfaktoren, mens Hurtigruten har en finansiell fordel på grunn av eldre, billige skip, sier Sævik til Sunnmørsposten.

Den nye avtalen sier dessuten at man skal redusere CO2 med cirka 25 prosent, til 162.000 tonn per år.

Hurtigruten slipper nå ut cirka 215.000 tonn CO2 samlet.

Samtidig har Hurtigruten besluttet å bygge flere flere hybrid-fartøy, som er mer miljøvennlige enn dagens fartøy som trafikkerer kystruten.

700 passasjerer

De nye fartøyne til Havila er designet av Havyard Group ASA. De er 125 meter lange og 20 meter brede, og kan ta omtrent 700 passasjerer, ifølge Sunnmørsposten.

– Vi har forhandlet med både norske og utenlandske skipsverft om oppdraget. Det har vært en lang og krevende prosess. Jeg føler meg trygg på at vi får veldig gode og miljøvennlige skip hvis departementet tildeler oss kontrakten, sier Per Sævik til Sunnmørsposten.

Fem til ti rederi har vist interesse

I høst opplyste Samferdselsdepartementet at det var mellom fem og ti rederi som hadde vist interesse for å gi anbud på de tre kystrutepakkene som til sammen utgjør hurtigrutenettet langs kysten.

Samferdselsdepartementet ønsker å inngå en kontrakt så raskt som mulig, fortrinnsvis før påsken 2018. Tidsløpet for det videre arbeidet avhenger av hvor omfattende evalueringen og kontraktsforhandlingene blir, opplyser departementet.

- Samferdselsdepartementet har underveis i tilbudsfasen fått mange spørsmål til konkurransegrunnlaget, hvilket vi håper er et uttrykk for reell interesse fra flere aktører. Det kan tyde på at det blir en spennende konkurranse. Vi går nå inn i en krevende fase med å evaluere tilbud og vil arbeide for å forhandle frem en god løsning for den videre driften av tjenesten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

DET NYE KYSTRUTEN-ANBUDET

 • Samferdselsdepartementet utlyste 19. september 2017 nytt anbud på sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes.
 • I dag er det statlige tjenestekjøpet på 600-700 millioner kroner årlig, og betjenes av Hurtigruten.
 • Anbudet/tjenestekjøpet gjelder tilbud til lokalpassasjerer fra havn til havn (ikke turister), samt godstransport mellom Tromsø og Kirkenes.
 • Flere NYE aktører har meldt at de vil vurdere å legge inn tilbud.
 • Tjenesten skal gjennomføres med helårlige, daglige og gjennomgående seilinger i de samme 34 havnene.
 • NYTT: Konkurransen er delt i tre pakker, slik at flereleverandører kan betjene ruten – mens det i dag er kun én aktør som betjener alle dagene.
 • NYTT: Én pakke har tre ruter, og to pakker har fire ruter.
 • Hver av rutene er helårlige og gjennomgående seilinger tur-retur Bergen-Kirkenes, og alle havner på ruten skal fortsatt betjenes daglig.
 • NYTT: Den nye kontrakten er lengre enn forrige – med en varighet på 10 år og mulighet for å forlenge med ett år.
 • NYTT: Anbudet omfatter også klima- og miljøkrav som skal sikre kutt i CO-utslippene fra skipene, at skipene er tilrettelagt og bruker landstrøm, samt at tungolje ikke kan benyttes som drivstoff.
 • Tilbudsfrist er 3. januar 2018.
 • Kontrakt kan inngås innen utgangen av mars 2018. 
 • Konkurransen er kunngjort i Doffin og TED. Doffin og TED
 • Lenke til mer info her