Hoggormane har vakna tidlegare i år, og dei har allereie bite fleire enn før

Den milde vinteren lokka hoggormane fram rekordtidleg i år, seier Dag Dolmen, som er ekspert på hoggorm og jobbar på NTNU Vitenskapsmuseet.