Her sat Werner og tenkte på å hoppe.

Ein ettermiddag i 1954 sit ein mager tyskarunge ved eit fossegjel i Naustdal og vil ta sitt eige liv. Og du forstår han.