Lerum-sjefen skal vise korleis ein kan gjere kvarandre gode

For ein leiar handlar det om å slå dei målgjevande pasningane og sørge for at dei tilsette kan skåre måla.