(Firda)

På rv. 5 ved Skredvika i Sunnfjord er dei i gang med vegarbeid.

Arbeidet starta måndag denne veka og vil vare fram til 27. januar. Det vil føregå mellom 07.00 og 20.00 måndag til fredag.

På Vegvesenet sine heimesider opplyser dei tar omsyn til stor trafikk, men at ventetida kan vere på inntil 20 minutt. Rutegåande trafikk vil kunne passere.