NB.  kl. 13.15: Møtet er lukka, då dei handsamar saker om løn og tilsettingar. Sendinga vil starte når møtet vert opna att.

I møtet som byrjar klokka 09.00 i dag, vil vi mellom anna få vite kva lønn rådmann Terje Heggheim og forhandlingsutvalet forhandla seg fram til. Dei skal også diskutere Aksello sin søknad om å bli førstelinjeteneste for Kinn kommune, og så skal dei diskutere vegen vidare for kommunevåpenet.

Her er sakslista i sin heilskap.