På grunn av koronakrisa blir det ingen tradisjonelle 1. maimarkeringar i Norge i år. Men Amedia har fått tilgang til LO media sin stream. Dei legg opp til ein digital markering på nett med profesjonelle programleiarar frå klokka 11.00 i dag. Litt seinare tar dei lokale LO-laga over sendinga.

Heller ikkje i Florø blir det noko 1. maitog i dag. I staden blir det også her ein digital feiring, der arrangørane kjem til å legge ut ein del videoar på 1. mai i Kinn-sida på Facebook. Her blir det lokale innslag med taler, appellar og musikk frå klokka 08.30 om morgonen.