Her har heimeundervisning blitt eit digitalt mareritt: – Vi treng internett som fungerer, og det no

STAVØY: No når mange har heimekontor eller heimeundervisning, er det dårlege nettet på strekinga frå Barlindbotn til Svortevik ei endå større utfordring for dei som bur der.