Her er yrka med færrast arbeidsledige i Vestland

Driv du gard eller er fiskar på Vestlandet, er sjansen stor for at du framleis har ein jobb å gå til.