Norges Røde Kors trappar no opp innsatsen sin over heile landet.

- Vi er alle råka av dette, anten vi har fått viruset covid-19 eller ikkje, seier generalsekretær Bernt G. Apeland i ei pressemelding.

Mange er no i karantene, medan endå fleire er uroa for å bli smitta. Folk er usikre på korleis dei skal oppføre seg; kva ein kan og ikkje kan, og difor lanserer no Røde Kors ni koronavettreglar. Koronavettreglane er utarbeidd i tråd med helsestyremaktene sine tilrådingar og det internasjonale Røde Kors sine råd for psykososial krisehjelp. Dei gir påminningar og retningslinjer, på linje med fjellvettreglane.

Koronavettreglane ser slik ut:

1. Følg myndighetenes råd til enhver tid, og husk at rådene kan endres på kort varsel. Bruk bare sikre kilder for informasjon om viruset og sykdommen, sjekk helsenorge.no.

2. Vår oppførsel kan redde liv. Ta ansvar for å unngå smittespredning. Vær nøye med håndhygiene og hold minst en meters avstand fra andre mennesker. Respekter reglene for karantene.

3. Aksepter egne og andres følelser, vi reagerer forskjellig i stressede situasjoner. Det er normalt å føle seg trist, lei, forvirret, bekymret eller sint under en krise.

4. Ikke bruk alkohol eller andre rusmidler for å takle en stresset situasjon. Håndter følelsene dine på en sunn måte.

5. Hold kontakt med venner og familie på telefon, epost eller sosiale medier, hvis du ikke kan være i kontakt med dem fysisk.

6. Vis omsorg og ta spesielt kontakt med noen du tror kan oppleve ensomhet. Ikke gå på besøk til noen som er i karantene eller isolasjon.

7. Viruset kan ramme alle. Du må ikke bidra til at frykt for viruset fører til stigmatisering av enkeltmennesker eller grupper.

8. Ta vare på deg selv. Spis sunt, vær i aktivitet og få nok søvn også om du jobber hjemme eller er i karantene. Gi deg tid til å koble av med film, bøker eller annet. Ikke bruk all tid på å følge med på sykdomsnyheter.

9. Ikke sett deg selv eller andre i en situasjon hvor dere trenger hjelp fra helse- eller beredskapsressurser utenfor eget hjem. Ikke dra på hytta eller annen reise. Det kan spre smitte og overbelaste lokal beredskap og helsetilbud.