(Nettavisen) – Eg høyrde ein venn som sa dei hadde kjøpt båt, men valde å selje den etter eitt år fordi det kosta mykje. Då tenkte eg: Dette måtte vi gjere et reknestykke på, seier Cecilie Tvetenstrand.

Ho er forbrukarøkonom i Danske Bank, og gir gjerne råd til fjern og nære når det kjem til økonomi. Denne gangen har ho sett på båt, som mange nordmenn elskar å bruke nå når sommarvêret tittar fram.

Før ho kjem med reknestykket, vil forbrukarøkonomen understreke at ho ikkje åtvarar mot å kjøpe båt. Men ho oppfordrar folk til å få eit totalbilde av utgiftene før dei kjøper.

950.000 båtar i Norge

Ifølge Båtlivsundersøkinga er det hele 950.000 fritidsbåtar i Norge. Og det blir stadig fleire, for seks år sidan var det 200.000 færre.

– Eg trur mange kjøper seg båt fordi det er hyggeleg og det er noko dei har drøymt om. Men så tenker dei ikkje nødvendigvis over kostnadene med det. Det kan fort bli et pengesluk, seier Tvetenstrand.

I reknestykket har forbrukarøkonomen sett på ein båt til 300.000 kroner.

– Vi har vore veldig konservative i dette reknestykket, fordi det ikkje skal vere nokon tvil om at dette er minimumskostnader for ein ganske vanleg fritidsbåt, seier ho.

 

Med ein båt til 300.000 kroner vil du få ein årleg utgift på omtrent 47.000 kroner når alt er tatt med. Då er det rekna med at du tek 15 heildagsturar i løpet av året.

Med andre ord betaler du litt over 3.000 kroner kvar gong du bruker båten om du bruker den 15 dagar i året. Og den norske sommaren er ikkje like sjenerøs som andre.

Tvetenstrand lover at ho ikkje har laga reknestykket for å vere gledesdrepar.

– Eg hadde båt då eg var liten, og brukte den kvar dag på sommaren. Eg har berre positive minner med båt-tida, og hugsar det som dei beste somrane eg hadde. Når eg har vurdert å kjøpe båt tidlegare, og latt det vere er det fordi det rett og slett kostar for mykje å ha det, seier ho.

I motsetnad til bil, er båtmarknaden litt annleis. Det er nemleg ikkje berre å leige seg ein båt om du ønsker å ta ein helgetur. Du må som oftast kjøpe.

Kan vere fin investering

– Men når du kjem med slike reknestykke, er det ikkje litt «kjipt» gjort?

– Nei, det synest eg ikkje. Eg trur mange gjerne skulle hatt denne gjennomgangen før dei tek avgjerda om å kjøpe båt. Og om du har råd og moglegheit til det og vil kjøpe båt, så kan jo dette sjølvsagt bli ein fin investering i fine vår- og sommardagar på vann og fjord seier ho.

Det som ofte ikkje kjem med i slike reknestykke, og det gjeld også bil, er verdifallet. For i motsetning til bustad har både biler og båtar ein tendens til å gå ned i verdi.

– Det er mange som ikkje tenker på det at når du skal selje båten igjen, så vil du ha tapt mykje pengar i mellomtida. Eg ønsker at folk gjør det de vil med pengane sine, men det er viktig å ikkje hamne i uføre og begynne å låne for mykje pengar til å kjøpe noko du ikkje har råd til, seier ho.