Her er alle eigedommane som blei selt i Kinn i mai