Her blir flyet som Harald fann vrakrestane til skote ned av norske flygarar

KALVÅG: Luftfartsmuseet i Bodø meiner det kan vere eit fly av typen Heinkel He 115 som ligg på botn av havet ved Frøygrunnane.