Henning oppfyller krava som kommunen har laga for å gi tilskot til husbygging. Likevel går han glipp av 200.000 kroner

Eit ti år langt husbyggjarprosjekt går mot slutten i Svelgen. Men Henning Langva Kalsvik og familien kan truleg sjå langt etter dei 200.000 kronene som kommunen gir til personar som byggjer nye bustader.