Helseministeren: – Fokuset på psykiske lidingar og drap er stigmatiserande. Rusmisbruk er den største draps-risikofaktoren

Norsk psykiatri er ikkje nedbygd, kapasiteten er auka og helsetilbodet er modernisert, meiner helseminister Bent Høie.