– Er vi kjempeheldige, så kan det kanskje skje i haust ein gong, men eg trur det er usannsynleg, sa direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet, ifølgje Dagen.

Utsegna kom på eit webseminar i regi av NHO.

Det er nødvendig å ha kontroll på smittespreiinga «ei god stund» før ein kan samlast i slike grupper, sa han

Guldvog stadfestar utsegna overfor Dagen.

– Sitatet er rett, og vurderinga mi er at forbodet mot større forsamlingar kan kome til å vare lenge, men det er knytt fleire atterhald og uvisse til denne vurderinga, skriv han i ein e-post.

Helsestyresmaktene bør ikkje leggje skjul på at det er usannsynleg at alt vil vere normalt att like over sommaren, meiner han.

– Men til denne vurderinga er det knytt uvisse, og dersom fleire forhold utviklar seg i rett retning, kan desse avgrensingane òg vare kortare, skriv helsedirektøren.

(©NPK)