Systemsvikt hos FSS: Pasientar kan bli gløymde

Av

Praksisen der Førde sentralsjukehus legg pasientar i ledige senger ved andre sengepostar har manglar som kan skape risiko for pasientane. Til tider er det uklart kva pasientar som er flytta, og kva sengepost dei er flytta til.