Kreft er framleis den hyppigaste dødsårsaka

Av

Kreft er framleis den hyppigaste dødsårsakabåde i Norge og i Sogn og Fjordane, men nedgangen for både kreft og hjarte- og karsjukdommar held fram.