No skal det svi på pungen å ikkje møte til time på sjukehuset

Regjeringa aukar gebyret for pasientar som ikkje møter til avtalt time på sjukehuset kraftig. Men pasientar innan psykiatri og rusbehandling blir skjerma.