Held fast på planen om å gje berlarane betre TV-signal

BERLE: Falck Renewables Vind vil ha ei raskast mogleg løysing på utfordringane med dårlege TV-signal i Berle.