– Held det fram slik kan det bli ein betre sommar enn det me har trudd

Av

Trafikken i pinsehelga har skapt auka optimisme i Flåm.