Desse eigedommane skifta eigar i januar

Omsetning av eiendommer i Kinn kommune (Kommunenr 4602) og Bremanger kommune (Kommunenr 4648).