Heilgardering av Svein Nødseth i Markegata

Sist gong han presenterte byggeprosjektet sitt på tomta i Markegata 30 vart han stoppa av vernerestriksjonar og brot på sentrumsplanen. Denne gongen hadde han heilgardert seg.