Heile 40 prosent passasjerauke i januar

FLORØ: Pilene peikar stadig oppover for Florø lufthamn. I januar auka passasjertala med over 40 prosent. – Dette er veldig gode tal, som gler alle oss som jobbar på flyplassen, seier lufthamnsjef Siv Merete Stadheim.