Testar om fargestoff gir betre overleving og vekst

– Vi har funne ut at eit naturleg fargepigment kan gi betre overleving og betre vekst for torskeyngel. Effekten ønsker vi no å teste i full skala på 6. generasjon oppdrettstorsk.