Aksjekursen til Fjord 1 har gjort eit godt byks etter at det måndag blei klart at Havila kjøper seg opp i Fjord 1, og brukar 675 millionar kroner på aksjekjøp.

Ifølgje nettstaden nett.no lovar Havila-eigar Per Sævik at hovudkontoret til Fjord 1 framleis skal liggje i Florø.

Samtidig slår han fast at det vil bli endringar i kjølvatnet av oppkjøpet, som no betyr at Havila eig 65,5 prosent av Fjord 1.

Havila Holding AS er lokalisert i Fosnavåg på Sunnmøre, og selskapet investerer i mellom anna shipping, fiskeri, verftsindustri og eigedom. Gjennom dotterselskap er Havila Holding AS største eigar i mellom anna Havila Shipping, Havyard Group og Fjord1.