– Vi håpar kundane blir nøgde med endringane

Etter mykje venting og endringar i informasjon veit vi no meir det nye Havhesten.