Havfront med overskot på 226.892 kroner

NÆRINGSLIVSLOGGEN: Basert på kunngjeringar frå Brønnøysundregistera i veke 24.