Restar av havbruks-utstyr er funne i fjøra i Naustdal, men ingen veit kven som er ansvarleg

Av

Kven eig restane av oppdrettsmerda som dreiv i land i Gjøringbøvika i Naustdal?Ingen veit enno kvar søppelet kjem frå - eller kven som har ansvar for opprydding.