Vil gjere havbruk high-tech

Av

Havbruksnæringa skal vekse og blir teknologisert. Utdanninga må halde følgje. Måløy vidaregåande skule er i gang med eit treårig utviklingsprogram.