Investorar tenner på Bulands-modellen

Bulandet: Det enkle er ofte det beste. Investorar trur på Bulands- modellen, som går ut på å plassere oppdrettskara på land, men likevel under havnivå.