Fulle hus då valfagelevane inviterte til kulturkveld med meining på Hauge skule

Av

BREMANGER: Det måtte mange ekstra stolar til då valfagelevane ved Hauge skule inviterte bygdefolket til kulturkveld tysdag. Inntektene gjekk uavkorta til Build Aid sitt arbeid i fattige land.