Har spart over 700.000 liter diesel

Landstraumanlegga på offshorebasen i Florø har vore ein suksess, men no fryktar dei for at støtteordningane kveler den vidare satsinga.