Har samla 15.000 liter olje frå sjøen etter utslepp

Brannvesenet fekk raskt på plass lenser då det lak ut fiskeolje ved Cargill sitt anlegg i Florø. Det kan ha berga mange båteigarar frå ein illeluktande vaskejobb.