Har funne fleire etterlatte blåskjelanlegg

FLORØ: Fiskeridirektoratet har i sommar kontrollert 11 blåskjelanlegg og nokon av dei ber preg av mangelfullt tilsyn.