Har du låg inntekt? Då kan du snart få billegare SFO

Skulefritidsordningane (SFO) skal snart bli billegare for familiar med låg inntekt.