Han tapar over 400.000 på at Kinn skal ha like kinoprisar

Politikarane i Kinn kommune meiner billettprisane for å gå på kino må vere den same, anten du bur i Måløy eller Florø. Det har blitt eit dyrt vedtak for Ingvar Hopland og Florø samfunnshus.