Hamnesjefen: – Har rutinar for båtar med mistenkt korona-smitte

Hamnesjef i Florø, Linda Mortensen Midtbø, har ikkje fått informasjon om at det er eit skip med mistenkt korona-smitte om bord på veg til Florø.