Hamnesjefen: – Eg er fortvila, irritert og provosert

Regjeringa har bestemt at Hurtigruten skal gå frå Bodø til Kirkenes framover. Det provoserer hamnesjef Linda Mortensen Midtbø.