Seks år i fengsel for drapsforsøk mot eldre mann

Av

Lagmannsretten opprettheld dommen frå tingretten og dømmer ei kvinne til seks år i fengsel for drapsforsøk.