Godtok brannstasjon-leige hos Eimhjellen

SVELGEN: Kommunestyret vedtok samrøystes ein avtale om leige av lokale til ny brannstasjon hos Jostein Eimhjellen på Lasses Kro-tomta.