Godtar ikkje at Helse Førde held tilbake informasjon: – Det er ei grense for kor forsiktige vi skal vere

Av

Tidlegare stortingsrepresentant og styremedlem i Helse Førde ønsker meir openheit frå helseføretaket.