Gode tal for Fjord Base i 2019, men på sikt fryktar dei for fallande oljepris og lågare aktivitet

At Fjord Base AS leverer høg omsetnad og gode overskot er regelen, og 2019 var ikkje noko unntak. Men det kan bli tyngre i framtida.